Rumburské souvislosti

Protější dům č. 394

Naproti budově Café Henke stával dům č. 394 (dnes zde stojí dům č. 394/13?). Zde se narodila manželka architekta Röslera, Rosa Justine Gutheimová. Narozená ve stejném městě a ve stejném roce (1877) jako manželka kavárníka Henkeho. Majitelem domu byl Wenzel Ferdinand Rosenkranz a nějaký Rosenkranz je od roku 1878 prvním zaneseným vlastníkem objektu č.p.4. Od Rosenkranze přechází v roce 1910 objekt na A. Clignona. Než uvedu další možné souvislosti, připomenu ještě první zanesené majitele obj. č. 3, byli to:

  • 1857 Paul Lackner  
  • 1890 Ludvig Sladek                                                                                                            
  • 1895 August Engelbert Richter                                                                                             
  • 1898 Franz Henke

Mohly sousedské vztahy ovlivnit zakázku? Co odhalily matriky:

* Na křtu Röslerovy manželky (1877) byli přítomni nějaký Kaufmann z Rumburku č.3 a nějaký Sládek z č.p.118.

* Matka manželky Emila Röslera i její sestra (obě sestry Wildeovy) mají r. 1870? na svatbách Paula Lacknera z objektu č.p.3.  Sestra matky manželky Emila Röslera si vzala Sládka! Sládkovi pak bydleli v rodném domě obou děvčat – dnešní Jiráskova 113/11?

* Armin Adler objevil v rodinných dokumentech na jednom úmrtním oznámení mezi pozůstalými paní Rosu Henkeovou rozenou Gutheimovou (Rosa Gutheimová se jmenovala za svobodna manželka ER)

* V době, kdy ER pracoval u Aloise Korbera (1894-5) přespával u své tety, paní Otto, a  tak se za svobodna jmenovala i manželka Henkeho.  Henke i Otto bývali zde však velmi častými jmény.

* Podíváme-li se v příslušných kapitolách na domy spjaté s Henkem a Röslerem, najdeme téměř sousedské vztahy mezi domem Henkeho pekárny v dnešní Dlouhé ulici č.p. 22 a domem Gutheimových v Bezručově ulici č.p.66/9 a domem v Bezručově ulici č.p. 1048/30, kde se manželům Röslerovým v roce 1902 narodil syn Siegfried.

parte Friedy Gutheimové