Rumburské souvislosti

Rodný dům Röslerovy manželky č. 394/13

Naproti budově Café Henke stával dům č. 394 (dnes zde stojí dům č. 394/13?). Zde se roku 1877 narodila manželka architekta Röslera, Rosa Justine Gutheimová. Majitelem domu byl tehdy Wenzel Ferdinand Rosenkranz a nějaký Rosenkranz je od roku 1878 prvním zaneseným vlastníkem objektu č.p.4. Od Rosenkranze přechází v roce 1910 objekt na A. Clignona.

Od roku 1920 zde měl provozovat svou živnost cukrář Stradal, bydlící v Neuteichgasse 45, viz str. 58 knihy Ester Sadivové „Rumburk Život ve městě kdysi nazývaném Malá Paříž severu“. Svou činnost tedy provozoval v rodném domě Röslerovy manželky a bydlel zřejmě naproti rodnému domu jejich syna v Neuteichgasse 44.

Než uvedu další možné souvislosti, připomenu ještě první zanesené majitele obj. č. 3, byli to:

  • 1857 Paul Lackner  
  • 1890 Ludvig Sladek                                                                                                            
  • 1895 August Engelbert Richter                                                                                             
  • 1898 Franz Henke

Mohly sousedské vztahy ovlivnit zakázku? Co odhalily matriky:

* Na křtu Röslerovy manželky (1877) byli přítomni nějaký Kaufmann z Rumburku č.3 a nějaký Sládek z č.p.118.

* Matka manželky Emila Röslera i její sestra (obě sestry Wildeovy) mají r. 1870? na svatbách Paula Lacknera z objektu č.p.3.  Sestra matky manželky Emila Röslera si vzala Sládka! Sládkovi pak bydleli v rodném domě obou děvčat – dnešní Jiráskova 113/11 v sousedství Korberových budov.

* Armin Adler objevil v rodinných dokumentech na jednom úmrtním oznámení mezi pozůstalými paní Rosu Henkeovou rozenou Gutheimovou (Rosa Gutheimová se jmenovala za svobodna manželka ER)

* V době, kdy ER pracoval u Aloise Korbera (1894-5) přespával u své tety, paní Otto, a  tak se za svobodna jmenovala i manželka Henkeho.  Henke i Otto bývali zde však velmi častými jmény.

Rodný dům Korberovy manželky č. 392/9

Z Röslerova životopisu víme, že se s manželkou seznámili v letech 1894/5, kdy pracoval u architekta Korbera. Není bez zajímavosti, že Korberova manželka Marie Tietze se stejně jako Röslerova manželka narodila také naproti pozdější Café Henke – v domě č. 392/9 v Rumburku. Jako její otec je uváděn Edmund Tietze, přičemž nějaký Edmund Teitze zaměstnával i Röslerova tchána, Adolfa Gutheima. Další Tietzův objekt najdeme na adrese 5/16 sousedící s někdejší Clignonovou vinárnou. Na pohledech z let 1925-1945 na tomto objektu najdeme i Tietzovu reklamu.  V ulici ještě najdeme objekt 851/30 Eugenie Tietzové.

V roce 1893 se Korberovým narodila dcera Gertruda. Podle sčítacích operátů to mělo být dne 25.2. 1893 (dle matriky však o půlnoci 24.6. v domě č. 968 Rumburku). Ten se také nachází v  místě před dnešní Café Henke. Číslo je ale blízké s číslem 969, kde měl Korber svou kancelář.

Rodný dům Siegfrieda Röslera v Bezručově ulici 1048/30 (dříve Neuteichgasse 1048/44)

V roce 1898 je postavena Korberova vila s číslem popisným 1047. Následující číslo 1048/44 je rodný dům Siegfrieda Röslera a posloupnost by mohla vypovídat o spolupráci AK/ER na obou domech! Dům také vlastnila Antonie Grünwaldová, přičemž AK je uváděn jako autor Grünwaldovy vily, o které ale nevím, kde stojí. Jméno Grünwald se však vyskytuje velmi často. Nějaký Grünwald z Varnsdorfu je uveden i jako zhotovitel kamenné desky, sloužící pravděpodobně jako vývěsní štít, jehož torzo jsme v Café Henke našli.

Podíváme-li se v příslušných kapitolách na domy spjaté s Henkem a Röslerem, najdeme téměř sousedské vztahy mezi domem Henkeho pekárny v dnešní Dlouhé ulici č.p. 22 a domem Gutheimových v Bezručově ulici č.p.66/9. Bezručova ulice a její okolí byla vůbec hustě poseta příbuznými ze strany manželek obou pánů, jež se obě narodily v Rumburku roku 1877.

parte Friedy Gutheimové