Rosenbach – Oelsnitz

Z Rosenbachu do Oelsnitz 23 km

Po stopách ER z Rosenbachu do Oelsnitz

1. Saalbau, Eichigt, 1945-1954, dnes ?Rosenbach / Vogtland 

V okolí Plavna najdeme Eichigt hned dvakrát. Jednak jako součást dnešního fojtského Rosenbachu (9km od Röslerovy kaceláře) a jednak jako součást Oelsnitz/Vogtl sousedící v blízkosti českého města Hranice ( 21 km od Röslerovy kanceláře). I když jako pravděpodobnější se jeví první varianta, ten sál bude nutné ještě najít …😊

2. Dvojvila Schmidt + Spörl, Appreturanstalt, Weischlitz, Plauener Straße 36?, 1903-1930

V adresáři z roku 1938 i 1943 najdeme výšivkáře (Sticker) Willyho Spörla v ulici Am Schwaiger (existuje dodnes). Továrník Alfons Schmidt bydlí v Plaunsche Straße 36 ( dnes pravděpodobně Plauener Straße).

V ulici Plauener Straße je několik dvojdomků! V památkovém katalogu je dvojdomek č. 17/19 z roku 1905  a stavělo se zde i po první světové válce. K potvrzení a přesnějšímu určení roku budou nutné další adresáře.

Na této ulici se dnes nachází pod číslem 11 škola, která také mohla být mezi Röslerovými zakázkami, viz níže.

(P2)

3. Návrh základní školy v Unterweischlitz, Weischlitz, Plauener Straße 11,  realizace  kolem roku 1910

Základní škola (Volksschule) v Unterweischlitz, místní části Weischlitz, se v pramenech objevuje jen jako vítězný návrh. Díky vyobrazení (P3) ale známe jeho podobu, a tak budeme pátrat, zda došlo k jeho realizaci.

Mezi památkami Unterweischlitz najdeme školu postavenou kolem roku 1910. Nachází se na Plauener Straße 11, Röslerův návrh v ní ale nepoznávám ☹.

(P3)

4. Přestavba „šlechtického sídla“ Rittergut Kreller zu Krähling, Weischlitz,  Schwander Straße 1?

Zatímco v (P1) je zakázka pro Krellera zařazena do skupiny „Landhäuser und Villen“, příloha staveb v dopise Krebsovi (P6)  stejnou skupinu označuje „Landhäuser und Schlösser“. Lze se domnívat, že na jednu stranu toto vylepšení bylo vhodné kvůli Krebsovu záměru a budeme zvědavi, jak tato šlechtická sídla vypadají.

Adresář z roku 1938, ale i jiné zdroje potvrzují sídlo rodiny ve Weischlitz na Schwander Gasse 1. Dnes zde nalezneme supermarket Disca. Otázkou ještě zůstává, zda se přestavby týkaly sídla, nebo jiného objektu.

Ostatní šlechtická sídla v příslušných městech.

5. Fojtská úvěrová banka (Vogtländische Credit-Anstalt) Oelsnitz

6. Komerční a privátní banka (Commerz- und Privatbank), Oelsnitz

Třeba rozlišovat fojtské Oelsnitz od nedalekého krušnohorského Oelsnitz. V obou lokalitách Rösler stavěl. Fojtská úvěrová banka nese Fojtsko v názvu a i její působnost tomu odpovídá. Předpokládám, že i nástupnická Komerční banka bude na území Fojtska.

Hledání v adresářích proběhlo bez úspěchu. Krušnohorské Oelsnitz má adresáře jen roku 1912 a 1913 a to fojtské má poslední adresář z roku 1904.

Přesto zde máme několik tipů:

  1. památkového katalogu bývalá banka na rohu Bachstraße 2
  2. další banka v seznamu památek má být postavena kolem roku 1900 a je v historizujícím stylu, obé hovoří proti autorství ER, ale i tak prověříme. August-Bebel-Straße 1
  3. mimo památkový katalog se objevila ještě nedávno zařená komerční banka na Dr.-Friedrichs-Straße 5a.

7. Bezirkssiedlung-Gesellschaft, domy s 8 byty, Oelsniz/ Vogtland

Na následující projekty 7-9 je třeba pohlížet jako na celek. K nim se řadí i Adorf z výletu 3i. Také stávající seznamy (P1) a (P6) je řadí pod sebe. Jejich jediný zástupce na výkresech (P3) má jedno společné vyobrazení pro Oelsnitz a Adorf, který v (P1) a (P6) chybí.  

Oelsnitz, Lauterbach i Adorf najdeme na Fojtsku i v sousedním Krušnohoroří. Oba prameny uvádí Oelsnitz dvakrát. Vždy jako fojtské, (P1) jednou bez upřesnění. Zatímco (P1) specifikuje Lauterbach jako krušnohorský, (P6) ho označuje za fojtský! 

Budu předpokládat, že se jedná ve všech případech o Fojtsko. Lauterbach je dnes místní část Oelsnitz, a to s Adorfem téměř sousedí.

V Oelsnitz, popř. dle (P3) i v Adorfu (viz 3i) se můžeme orientovat na čtyřdomí? (dle P3:Viergruppenhäuser). Naproti tomu (P1) upřesňuje počet bytů na 8, 10 a 16.

Adresáře v Oelsnitz jen do roku 1904☹.Vodítkem bude i zadavatel stavební společnosti.

(P3)

8. Heimstätten-Genossenschaft domy s 16 byty, Oelsnitz, 1925-30??

Adresáře tedy chybí. Ale co tohle stéblo, kterého se chytám: V Oelsnitz najdeme „Heimstättenstraße“, na které je poměrně autonomní blok 16 domků. Z mapy se zdají být jako malé jednorodinné…

Pozn.: V seznamu památek je spojován ještě s protějším objektem. Všechny domy jsou odhadovány z let kolem let1925/30. Genossenschaft – tedy družstevní byty?!

9. Bezirkssiedlung-Gesellschaft, domy s 10 byty Lauterbach/ Erzgebirge///Vogtland