Původní budova

Historie budovy sahá až do 18. století a možná ještě dál. Nevím, kolik zbylo z původního objektu, ale na tomto místě stála budova, kterou měl vlastnit roku 1713 slavný  varhaník Johann Christoph Kridel (1672-1733),  viz str.18: zde.  Kridel byl údajně nejbohatší rumburský měšťan a budovu mohl koupit nejen díky majetku zděděném po otci,  ale i díky bohatému věnu dcery šluknovského starosty Anny Theresie Kirchnerové, se kterou se oženil roku 1697.  ?Koupi objektu Kridelem budeme ještě ověřovat, protože jiné zdroje přináší informaci o tom, že Kridel se v objektu přímo narodil.  Jistě by bylo možné, aby se zde narodil a pak budovu koupil, ale předejděme spekulacím. 

  V roce 1744 vypukl ve městě velký požár, při kterém shořelo více jak sto domů. Zatím se mi nepodařilo zjistit, zda Kridelův dům byl mezi nimi. V katastru nemovitostí je zanesen jako první vlastník až roku 1857 Paul Lackner. Druhý záznam  z roku 1890, ?Ludvig Sladek. Následuje zápis z roku 1895 – August Engelbert Richter. Za Richtra  koncem 19. století byla budova využívána k zásilkovému obchodu koberců, linolea,  záclon, žaluzií, krajek, oblečení  a podobného zboží dodávaného až do domu.  V minulosti měla ?údajně sloužit  také k prodeji zahrádkářských potřeb.

O tři roky později, 21.února 1898 se stává vlastníkem budovy  Franz Henke. Od doby Franze Henkeho je její účel již jen  pohostinství. Franz Henke nechává objekt přestavět do dnešní podoby, viz další kapitola „Po přestavbě“.