Anton Clignon

Pro Franze Henkeho byla jistě zdravou konkurencí Italská vinárna Antona Clignona v sousedícím objektu č.p. 4/18. Po druhé světové válce došlo k funkčnímu propojení někdejších Henkeových i Clignonových budov a dnes tvoří celý komplex jednu památku. Proměnám se věnuji v bloku Historie budov. Kdo však byl Anton Clignon??

Ze sčítacích operátů z roku 1921 se dovídám, že se narodil v obci Tarcetta v oblasti Adine v Itálii roku 1879. Oblast krátce předtím patřila do našeho mnohonárodnostního Rakouska, ale tou dobou již byla součástí Itálie. Do Rumburku přišel spolu s manželkou Josefou (narozena 1877) roku 1902.

V operátech jsou zaznamenány dvě dcery (narozené 1903 a 1904) a jeden syn (narozený 1907). K dětem se z Itálie později přistěhovala i babička??? Marie (narozená 1857). Marie Clignon i Anton Clignon umírají shodně v roce 1935.

V hrobce rodiny Clignonovy, viz níže, jsou uloženy i ostatky Guida Clignona, narozeného roku 1900 v Itálii. I když zemřel v roce 1923, ve sčítacích operátech pro dům č.p.4 o něm není záznam. Byl to snad prvorozený syn Antona Clignona, který již bydlel někde jinde v Rumburku?

V porovnání s tehdy ještě starou budovou Café Henke, kde bylo hlášeno 15 lidí v jedné domácnosti, žilo roku 1921 v Clignonově objektu celkem 18 lidí ve 4 domácnostech. Mimo Italů v domácnosti Antona Clignona (6) bylo zbylé osazenstvo německé a netvořilo personál vinárny: Karl Ritt (9), Anna Tittel (2) a Anna Wenschuh (1). Jménem „Anna Tittel“ je nadepsána i provozovna v levé části budovy. U Anny Wenschuhové, narozené 1890 v Rumburku, jsem spojitost s rumburským podnikatelem Augustinem Wenschuhem, který  nechal roku 1896 postavit v Rumburku rozhlednu, po zjištění, že se nejedná o jejího otce, další příbuzenské vztahy nehledal.

Sčítací operáty z roku 1921

z knihy Ester Sadivové: Rumburk Život ve městě kdysi nazývaném Malá Paříž severu
… pokračování

Další operáty a matriky jistě ještě mnohé prozradí. Věřím, že naprosto unikátní bude i přislíbené svědectví potomků Antona Clignona: Christiny Clignon a jejího tatínka, který se v Rumburku ještě narodil!

Hrobka Clignonovy rodiny v Rumburku:

Přímo naproti Pfeiferově hrobce v čele hřbitova leží hrobka Clignonovy rodiny. Zde jsou pochováni vedle obchodníka s víny a majitele Italské vinárny Antona Clignona (1879-1935) další 3 lidé.

Guido Clignon (údajně syn narozený ještě v Itálii?! 1900-1923, 22 let, nemocná slinivka). Předčasné úmrtí syna nalézáme i u Henkeho, kterému zemřel syn na roce. Ve sčítacích operátech není uveden, místo něj je zde syn Aldo narozený v roce 1907 v Rumburku, viz výše ???

Manželka Josefa Clignon (1877- 1943), stejný ročník narození jako manželka Henkeho i Röslera.

Dále zde leží Marie Clignon (1855-1935), pravděpodobně matka, ale datum narození se zde rozchází s údaji ve sčítacích operátech, kde je uveden rok 1857 ???