Rumburk ER

Na této stránce uvedu domy spojené s Emilem Röslerem a jeho manželkou Rosou, rozenou Gutheimovou.

Třída 9. května 394/13

Naproti Café Henke stával dům s. č. 394, rodný dům manželky Emila Röslera – Rosy Gutheimové. Dnes zde stojí dům 394/13. Podezřelých spojitostí mezi rodinou manželky architekta a budovou Café Henke je ale více, a proto jim věnuji samostatnou stránku Rumburské souvislosti v bloku Historie budovy.

Sukova 1047/4

Na adrese Sukova č.p. 1047/4 stojí Korberova vila. Stojí naproti rumburskému gymnáziu, jehož stavbu v letech 1908-9 Korber provedl. Emil Rösler se Aloise Korbera nechává zaměstnat v letech 1894-5, aby mohl být nablízku umírajícímu otci a posléze ovdovělé matce. V té době přespává u pratety Karoliny Otto (nevím, zda je vazba s Karolinou Otto – manželkou Henkeho, eventuelně její stejnojmenné matky). V této době se Emil Rösler seznamuje i se svou pozdější ženou Rosou. Budova ale údajně měla vzniknout až v roce 1898, takže místo kanceláře bude nutné ještě najít.

Bezručova č.p. 1048/30  (Neuteichgasse 44)

Zde se roku 1902 narodilo poslední dítě architekta Emila Röslera. Siegfried Rösler, budoucí architekt. V matrice je mj. uvedeno, že rodiče jej nenechali pokřtít a porodní bábou byla paní Katarine Coufal z Zittauergasse. Ve stejném roce přechází  objekt  od  Gustav Pfeifera (?tiskař) na  Johanna Dehnerta a později jeho děti, jedním z nich pravděpodobně byla i Antonia Grünwald, která se stává roku 1911 jedninou majitelkou. Svým číslem popisným navazuje na Korebrovu vilu, podroběji viz Rumburské souvislosti.

r.1900 po přečíslení
dobový zákres

Bezručova č.p.66/9 (Neuteichgasse 27)

Zde bydlela rodina Gutheimova až do konce 2.světové války:  Röslerův tchán Adolf Gutheim, nar. r. 1846, tchýně Rosa Gutheim nar. r.1846, švagrové Anna nar. r. 1881 a Theresa  nar. r. 1889. Třetí švagrová – Marie bydlela nedaleko, viz níže. Anna a Theresia (Resi) byly obě svobodné a svůj společný malý mansardový byt měly v domě restaurace „Zur Neustadt“. Anně se 26.6.1901 narodil nemanželský syn Adolf (Adu), viz níže.

Resi byla pracovala v Rumburku jako masérka. Anna se zejména v létě starala Röslerův dům č. 22 na Vlčí Hoře. Z malého hospodářství a odměny od ER mohla docela dobře žít.  Rösler tady měl v přízemí vlevo přes kuchyň svůj pokojík, ve kterém měl svou malou sbírku minerálů a především svou kancelář. V pravé části přízemí pronajímali pokoj nerodinným příslušníkům.

Byt Marie Haase?, nejstarší sestry v blízkosti domu

Marie byla provdaná za krejčovského mistra Haase, neměli žádné děti. Bydleli v bezprostřední blízkosti restaurace č.p.66 a mohli se na sebe ze svých bytů dívat. Z domu, kde Marie bydlela,  viděla zadní část objektu č.p.66. Proto také, když  si chtěly sestry něco důležitého sdělit, daly jen do oken praporek, že se chtějí sejít.

Byt Adolfa Gutheima (syn Anny Gutheimové) a jeho manželky Friedy (400-500m od domu 66/9??)

Adu byl nemanželským synem, jehož otec byl voják a Anně nějak zmizel z očí.  Studoval v Plavně na umělecké škole, byl řemeslně velmi nadaný a se svou ženou Friedou se živili uměleckým vyšíváním. K tomu měli v jedné místnosti dva vyšívací stroje, které vypadaly jako větší šicí stroje.  Adu byl však tělesně postižený a také brzy zemřel (v Plavně). Také jejich dcera byla postižená a potřebovala péči.

Dle vzpomínek AA bydleli v malém samostatně stojícím domě. (Asi jednopatrový, možná i dvojdomek, kdy každá polovina mohla mít samostatný vchod.) Adu bydlel se svou rodinou v přízemí vpravo. Za domem byla louka s listnatými stromy.

Dům před přestavbou
Sestry Gutheimovy
Novodobý pohled

Fotka 4 sester před hostincem přibližně z let 1937-1943. Manželka Emila Röslera na návštěvě u svých sester Gutheimových. Stojí úplně vpravo, dále směrem doleva stojí: Anna, Marie (nejstarší) a Resi (Theresia).

Jiráskova 113/11

Zde se narodila Röslerova tchýně i její sestra, která zde později bydlela i se svým manželem Sládkem. (Sladek se jmenuje 2. zanesený majitel objektu č.p.3 – budoucí Café Henke), podrobněji viz Rumburské souvislosti.

Na vyhlídce č.p. 84/3?

Narozena babička Röslerovy manželky, jejíž dcery mají na svatbách za svědka Paula Lacknera, viz Rumburské souvislosti.