Na této stránce uvedu domy spojené s Emilem Röslerem a jeho manželkou Rosou, rozenou Gutheimovou.

Třída 9.května 3/20 a Nerudova 3/2 

Café Henke postavená dle návrhů Emila Emila Röslera v roce 1925. Podrobně v bloku Historie budovy.

Třída 9. května 394/13

Naproti Café Henke stával dům s. č. 394, rodný dům manželky Emila Röslera – Rosy Gutheimové. Dnes zde stojí dům 394/13. Podezřelých spojitostí mezi rodinou manželky architekta a budovou Café Henke je ale více, a proto jim věnuji samostatnou stránku Rumburské souvislosti v bloku Historie budov.

Sukova 1047/4

Na adrese Sukova č.p. 1047/4 stojí Korberova vila. Stojí naproti rumburskému gymnáziu, jehož stavbu v letech 1908-9 Korber provedl. Emil Rösler se Aloise Korbera nechává zaměstnat v letech 1894-5, aby mohl být nablízku umírajícímu otci a posléze ovdovělé matce. V té době přespává u pratety Karoliny Otto (nevím, zda je vazba s Karolinou Otto – manželkou Henkeho, eventuelně její stejnojmené matky). V této době se seznamuje Emil Rösler i se svou pozdější ženou Rosou. Budova ale údajně měla vzniknout až v roce 1898, takže místo kanceláře bude nutné ještě najít.

Bezručova č.p. 1048/30  (Neuteichgasse 44)

Zde se roku 1902 narodilo poslední dítě architekta Emila Röslera. Siegfried Rösler, budoucí architekt. V matrice je mj. uvedeno, že rodiče jej nenechali pokřtít a porodní bábou byla paní Katarine Coufal z Zittauergasse. Ve stejném roce přechází  objekt  od  Gustav Pfeifera (?tiskař) na  Johanna Dehnerta a později jeho děti , jedním z nich pravděpodobně byla i Antonia Grünwald, která se stává roku 1911 jedninou majitelkou. Jméno Grünwald se vyskytuje velmi často. Nějaký Grünwald z Varnsdorfu je uveden i jako zhotovitel kamenné desky, jejíž torzo jsme našli v Café Henke a jež pravděpodobně sloužila jako vývěsní štít.

r.1900 po přečíslení
dobový zákres
sčítací operáty 1921

Bezručova č.p.66/9 (Neuteichgasse 27)

Zde bydlela rodina Gutheimova až do konce 2.světové války.

Dům před přestavbou
Sestry Gutheimovy
Novodobý pohled

Fotka 4 sester před hostincem přibližně z let 1937-1943. Manželka Emila Röslera na návštěvě u svých sester Gutheimových. Stojí úplně vpravo, dále směrem doleva stojí: Anna, Marie (nejstarší) a Resi (Theresia).

Anna a Resi měly společný malý mansardový byt v budově restaurace Zur Neustadt, obě byly svobodné. Resi byla masérka a pracovala v Rumburku. Anna se ale v létě zdržovala převážně  ve Vlčí Hoře č.p.22, aby spravovala Emilu Röslerovi dům. Z malého hospodářství a odměny od ER mohla docela dobře žít. Ze vzpomínek AA se dále dovídáme, že Anna měla nemanželského syna Adolfa (Adu Gutheima) se svým milencem, který bydlel ve stejné ulici cca 400-500m za objektem č.p.66.  Milenec  však měl ženu a dceru. V přízemí malého masivního domečku měl dva vyšívací stroje. Studoval na umělecké škole v Plavně a byl umělecko řemeslně činný ( malba, řezání papíru, leptání, gravírování, atd). ??? nebyl to Gustav Pfeifer???.

Marie byla provdaná za krejčovského mistra Haase, neměli žádné děti. Bydleli v bezprostřední blízkosti hospody č.p.66 a mohli se na sebe ze svých bytů dívat. Z domu, kde Marie bydlela,  viděla zadní část objektu č.p.66. Proto také, když  si chtěly sestry něco důležitého sdělit, daly jen do oken praporek, že se chtějí sejít.

Jiráskova 113/11

Zde se narodila Röslerova tchýně i její sestra, která zde později bydlela i se svým manželem Sládkem. (Sladek se jmenuje 2. zanesený majitel objektu č.p.3 – budoucí Café Henke), podrobněji viz Rumburské souvislosti.

Na vyhlídce č.p. 84/3?

Narozena babička Röslerovy manželky, jejíž dcery mají na svatbách za Paula Lacknera, viz Rumburské souvislosti.