Od záchrany objektu k obnovování jednotlivých provozů

V srpnu 2009 proběhla dražba objektu. Bylo to v době celosvětové ekonomické krize a my žádali o úvěr na někdejší vyhlášenou restauraci. Pohostinství bylo však tou dobou mimořádně neperspektivní obor, a tak přibližně po měsíci přišla banka se zamítavým verdiktem. Následovala druhá banka a další měsíc marného čekání. Do konce tříměsíční lhůty zbývalo posledních 14 dní a hrozilo nejen, že objekt nezískáme, ale přijdeme i o slouženou dražební jistotu. Svým rychlým přístupem nás však zachránila Poštovní spořitelna a v neposlední řadě i soukromé půjčky od přátel, kterým jsme dodnes vděční, byť je tady pro jejich vlastní zájem nechci jmenovat.

Po zaplacení objektu došlo k jeho převzetí. To bylo v listopadu 2009. Ještě v témže roce probíhají zabezpečovací práce, které přerůstají v drobné opravy a rekonstrukci. Největším problémem byla srážková voda. Ta protékala skrze poškozené střechy až do nejnižších pater. Nic nepomohly přetékající hrnce rozeseté po celém objektu ještě z dob bývalého majitele. Poškození střech bylo způsobeno často drobnými krádežemi střešní krytiny, a tak bylo nutné i zabezpečení proti cizímu vniknutí. Zatékající voda byla příčinou i opadávající omítky. A kdyby jen omítky… Někdy kolem převzetí si pamatuji, jak na hlavní rumburskou třídu spadl několik desítek kilogramů vážící kus korunní římsy. Spolu se zabezpečovacími pracemi probíhaly i vyklízecí práce. Byly odvezeny desítky kontejnerů mnohdy i zajímavého „bordelu“. Vyklizením sklepů se zprůchodnily odtokové cesty, jejichž ucpání zadržovalo vodu odčerpávanou čerpadlem několik týdnů. Desítky pytlů holubího trusu použito jako hnojivo.

Po zabezpečovacích a vyklízecích pracích začala od roku 2010 rekonstrukce. Hlavní příčina devastace objektu byly poškozené střechy a těmi bylo nutné začít! Na krov a následně jeho pokrytí dvou finančně nejnáročnějších výměn, a sice stanové střechy u někdejší Café Henke a sedlové střechy někdejší Clignonovy vinárny, nám významnou měrou v letech 2010, 2011, 2012 a 2017 přispělo Ministerstvo kultury.

2010
2011
2012
2012
2012

V roce 2014 se v objektu č.p.4 povedlo dodavatelsky – největší objem prací zde provedla firma S + K Rumburský stavební servis, spol. s .r.o. – zprovoznit první dva byty a vysněný obchůdek, svým názvem „Polotovary“ odkazující ke své tradici. Na tomto místě nutno podotknout, že prostor i sortiment je nyní mnohem větší než bývalé Polotovary, a název tak může být i poněkud zavádějící:-).

První roky byly těžké a provoz ve ztrátě. Vytrvalost snažení však přinesla své ovoce. V roce 2017 byla s přispěním Ústeckého kraje obnovena historická fasáda objektu někdejší Clignonovy vinárny, jejíž sdílení neušlo Christině Clignon, pravnučce zakladatele! V roce 2019 jste se nám už, Vážení zákazníci, do obchodu nevešli a také poptávaný sortiment nebylo kam dát. Došlo proto k významnému rozšíření provozovny o zbylou část někdejšího sálu – velikostně cca o 60m2. Následující roky se provozu přizpůsobily i výrobní a nově zřízené skladovací prostory.

cca 1930
cca 2010
2017
2017
2017
2017

Povzbuzeni krásou obnovené historické fasády někdejší Clignonovy vinárny, na kterou se v šibeničním termínu vrhli pánové kolem Pavla Machače a jejíž zdobné prvky mistrně opravil, popř. dle starých předloh nově vymodeloval pan Libor Krpata, jsme plánovali obnovení fasády také na Café Henke. Její bohaté zdobení však bývalo dotvářené okny a před námi tak byla další nákladná investice. Na ní nám v letech 2020 a 2021 významně přispělo opět Ministerstvo kultury. Tím jsme mohli začít s výměnou nefunkčních a památkově neadekvátních hliníkových oken z dob socialismu za okna z masívu s bohatým zdobením. Předlohou nám byly staré fotografie, podle nichž pan truhlář Jaroslav Hruška v tandemu s Kájou Kovářem a jeho smyslem pro detail zhotovil zdařilé repliky, však posuďte sami:

1925
2020
2021
1925
2020
2021

Samozřejmě bylo provedeno mnohem více prací, jakými byly např. obnovy stropů, rozvody vody, energií odpadů apod., ale tomu věnujeme samostatný oddíl „Rekonstrukce“, popř. „Aktuálně“, který informuje o právě probíhajících pracích.

Souběžně s rekonstrukcí se snažíme zdokumentovat i historii komplexu. Pro mnoho pamětníků přinášejících své svědectví se jedná i o historii rodinnou, protože se zde odehrávala jejich svatební hostina. Na začátku stál také článek o otevření Café Henke v roce 1925. Ten nám tehdy od paní Kláry Mágrové zprostředkovala paní Radka Soukalová. Článek odhalil architekta a zejména díky internetu nastartoval cestu k dalším nitkám historie. O velký kus dopředu jsme se posunuli díky Michaelu Rundovi ze sokolovského muzea. Ten nás odkázal na plavenské muzeum a následně jsme se tak mohli spojit i s vnukem architekta Röslera.

V cestě za poznáním jsem měl štěstí poznat mnoho zajímavých lidí. Snažím se je zapsat do samostatného oddílu „Spolupracující osoby“. Jestli jsem tu už ale zmínil cestu k informacím o architektovi Emilu Röslerovi, rád bych uvedl i velký zdroj informací o kavárníkovi Franzi Henkeovi. Byla to Ona – Ester Sadivová! Vedle dobových fotografií budovy, objevila i dlouho hledanou fotografii s prezidentem Ludvíkem Svobodou. Upozornila nás i na nový přírůstek do muzea – dortovou krabici Café Henke. V neposlední řadě nás upozornila i na ředitele oblastního archívu Jana Němce, pro nějž je Franz Henke zajímavý i jako předseda rumburského autoklubu. Získali jsme tak nejen fotografie našeho kavárníka a jeho manželky, ale i další dimenze Henkeho osobnosti.

Na závěr zmíním ještě manžele Kláru a Filipa Mágrovy, kteří spolu s Ester Sadivovou a mnoho dalšími dobrými lidičkami stáli za organizací několika prohlídek Café Henke pro širokou veřejnost. Ty probíhaly už od roku 2010. Uvrtali mě i k přednáškám o budově a jejím architektovi a stáli i za návštěvou objektu architektem Davidem Vávrou a režisérem Radovanem Lipusem z pořadu Šumná města. Článek o této návštěvě opatřený vtipným nadpisem „Venuší opět zavoněla lahodná káva“ najdeme v archívu Rumburských novin. No ten geniální vtip spočíval hlavně v tom, že tu kávu mu do kavárny někdo přinesl. Byla to Klára Mágrová? Poradenská činnost Filipa Mágra urychlila v roce 2014 otevření Polotovarů a nyní by se díky němu mohla projektem v MAS Český sever o trochu dříve zprovoznit i druhá část budovy někdejší cukrárny. Po dvouletém úsilí vznikly v roce 2022 naučné internetové stránky pro školy a širokou veřejnost, kam Klára Mágrová osobnost Emila Röslera přidala, viz www.sluknovskozaskolou.cz.

2010
2010
2010
2015
2017
2017