Schneeberg – Lauter

Ze Schneebergu do Lauteru 18 km

Po stopách ER ze Schneebergu do Lauteru

1. Obchodní škola ve Schneebergu, Ringstraße 12, 1912

Nová budova městské obchodní školy vznikla v roce 1912 za ředitele prof. Orloppa. Rösler svým návrhem získal druhou cenu, a i když pravděpodobně není architektem, místo a čas vzniku budovy dokreslují Röslervu působnost ve Schneebergu v období před 1.světovou válkou.

2.Krušnohorská banka ve Schneebergu,  Seminarstraße 2, asi 1915

Banka byla dle seznamu památek postavena okolo roku 1915. V seznamu památek není tradičně uveden architekt stavby, ale porovnáním fotografií (P1) a (P7) dojdeme k jednoznačné shodě.  

3. Landmannova vila, v Lauter-Bernsbachu, Am Lauterer Bahnhof 1, 1906

V někdejší samostatné obci Lauter najdeme dvě Röslerovy stavby. Jsou to dvě vily továrníků stojící v blízkosti jejich továren a obě jsou zaneseny v seznamu památek. Sice opět bez jména architekta, zato s uvedením stavebníka a s fotografiemi shodného objektu.

Jak je uvedeno v Seznamu památek, majitel papíren Friedrich Arno Landmann si nechal budovu postavit od schwarzenberského stavitele Hermanna Adlera, jehož spolupráci s Röslerem dokládají i prameny od Armina Adlera, viz xy.

4. Vila bratrů Götzových, v Lauter-Bernsbachu,  Industriestraße 12, 1911

Götzovi ve své továrně vyráběli stroje na zpracování kovů. A vypadá to, že vila navržená Röslerem stojí v těsném sousedství továrny. Pozor na možnou záměnu s další vilou Götzových, vzniklou v Ludwig-Jahn-Straße 2 po roce 1922, obě v seznamu památek.