Röslerovi souputníci

V pátrání po osudu Emila Röslera lze najít zajímavé osobnosti, s nimiž mohl být v úzkém kontaktu. Pročítáním údajů z jejich života se dokreslují mnohá bílá místa ze života našeho architekta.

ThDr. Antonín Alois Weber (1877-1948)

Jen o 3 roky později než Emil Rösler se ve Vlčí Hoře  narodil a vyrůstal poslední německý biskup v Litoměřicích a titulární arcibiskup samoský (řecký ostrov, odkud pochází např. Pythagoras a Ezop) ThDr. Antonín Alois Weber (1877-1948).Ze záznamů o Weberovi se dovídáme, že době jejich dětství žilo ve Vlčí Hoře přibližně 700 lidí ve 160 domech a fungovala zde jednotřídní základní škola. Malý věkový rozdíl mezi Weberem a Röslerem tedy opravňuje k hypotéze, že byli spolužáci! Na sklonku života jej nemocného navštěvuje sestra, vysídlená do Německa, Marie Henke! Náhoda?

Rodný dům Webra, Vlčí Hora č. 1:

Čtyři byty obývalo 10 lidí, první dva obývaly dvě osoby patřily po dvou Webrovým a Henkeovým V roce 1921 vlastnil Anton Weber narozený 1852 ve Starých Křečanech, v obci bydlel od roku 1877 – narození jeho syna, pozdějšího biskupa.

Josef Henke se narodil v Krásné Lípě 28.5.1877, v obci bydlel od roku 1918, v roce 1914 působil jako korektor v tiskárně. Nevím, jestli je to on, ale na řadě starých pohledů je napsáno právě nakladatelství Josef Henke Krásná Lípa! V roce 1921 již uvádí povolání v zemědělství.

Marie Henke – sestra biskupa Webera a manželka Josefa Henke narozená 11.6.1880 v Krásné Lípě, v obci o roku 1915. Nevím, proč se nenarodila ve Vlčí Hoře, když mají být sourozenci s biskupem Weberem a její otec je zde od r. 1877.

Hans Richter – architekt (expresionismus, moderní styl)

Narozen 1882 v Království u Šluknova, zemřel 1971 v Drážďanech.

Považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů moderní architektury v Drážďanech. Vyučil se zedníkem a jako stavební praktikant pracoval v Rumburku. Studoval průmyslovku v Liberci. V roce 1902 přichází do Drážďan a v letech 1910-15 studuje architekturu a historii umění na drážďanské Akademii výtvarných umění (Kunstakademie). Předmětem staveb jsou moderní vily, průmyslové stavby a velká sídliště. V našem regionu je známá Palmeho vila v Krásné Lípě.  Mezi jeho nejvýznamnějším stavby patří sídlište v drážďanské čtvrti Trachau z let 1928-1933. Rösler žil v sousední čtvrti Drážďan,  v Kaditz,   do roku 1902 a pro Trachau také tvořil. Nedaleko Richtrova sídliště tedy dnes nalezneme i  Röslerovy stavby.

Fritz Lehmann

Friedrich Lehmann se narodil roku 1889 ve Šluknově, studoval Německou technickou vysokou školu v Praze a Technickou univerzitu ve Vídni, na obou školách později působil jako profesor, na pražské se stal v letech 1936-38 děkanem fakulty. Mnoho jeho staveb nalezname v Praze, v Rumburku – naproti Loretě –  navrhl Německou zemědělskou a průmyslovou banku (po revoluci komerční banka, dnes oděvy ), v centru Liberce domunuje jeho Kavárna Nisa. Fritz Lehmann je představitelem art deca, expresionismu i neoklasicismu. Zemřel ve Vídni roku 1957.

Alois Korber

Architekt a stavitel Alois Korber se narodil u Šumperka? roku 1854. Jeho otec byl ve službách Lichteinsteinů ve Vídni, která tak byla jeho domovskou obcí.  Dle údajů na  stránkách Hanse Richtera Korber ve Vídni stává žákem slavného architekta Hansena (autor návrhu vídeňského parlamentu). Do Rumburku Korber přichází v roce 1883. Zde se pravděpodobně seznámil s manželkou Marií, rozenou Tietzeovou.

Nevím, kde ve svých rumburských počátcích (1883 – 1898)  Alois Korber bydlel a pracoval. V letech 1894/5 je u něj zaměstnán Emil Rösler, který se tou dobou seznamuje se svou budoucí manželkou Rosou Gutheimovou, viz Rumburské souvislosti. V roce 1898 je postavena Korberova vila v Sukově ulici č. 1047/4.

Při dosud marném hledání prvního majitele rumburského domu č.p. 418/5 s „kaskádovitými okny“ postaveného zřejmě ve stejné době jako Café Henke, jsem našel jednoho Korberova spolupracovníka pod stejným číslem popisným, ale v Luční ulici v Rumburku.

V roce 1934 jsou v rumburských adresářích na Ing. Edmunda Korbera zapsány objekty s č. 1391, 1392, 1394, 1132, 1111, 1381 a na Marii Korberovou s č. 969 a 1047 vše v okolí gymnázia.

Rudolf Kögler

Autor geologické mapy a první přírodovědné  stezky v Čechách. Ta měla  délku 12km a vedla do obce  Vlčí Hora.  Po několikaleté přípravě byl provoz na stezce zahájen v roce 1941. Emil Rösler při vyhloubení zeminy pro stavbu Tietzova obchodního domu, které vedlo  až 12,5m hluboko, našel více jak 400  milionů staré zkameněliny zvířat z doby, kdy zde bylo moře. Ty v něm probudily jeho velký zájem o geologii a mineralogii. Z jeho iniciativy byly na univerzitě 3.věku pořádány geologické kurzy a nakonec bylo v Plavně založeno „Geologické sdružení“.

Do Vlčí Hory, kde se narodil a kde navštěvoval v domě po své matce svoji  švagrovou, jež dům obhospodařovala,  jezdil Rösler až do roku 1945. Tedy je pravděpodobné, že se s Rudolfem Köglerem znali a spolupracovali spolu. Bude zřejmě pouze shoda jmen, ale v domě manželky Franze Henkeho vRumburku žil také nějaký Kögler.

Artur Payer 

( 1880 – 1937). Architekt spojený se severními Čechami. Profesor Německého vysokého učení technického v Praze. Ve školním roce  1925/6 i jeho rektorem. V roce 1913? se v soutěži o přestavbu Německého kasina umístil na prvním místě, Emil Rösler byl tehdy druhý.