Severní strana (Jößnitz a okolí)

5. Procházka

Pátá procházka by měla být také s kolem. 11km, to bychom ale museli čtvrtí Jößnitz jen projet. Přesnější údaj o délce trasy budeme vědět, až se nám podaří zjistit zdejší adresy. Plavno zakončíme ve Staré Jocketě, kam Röslerovi jezdili na svou zahrádku za odpočinkem. Náš odpočinek lze spojit s Pöhlskou přehradou.

Po stopách ER severní stranou Plavna

1. Erich Trommer, Zeichner, Plauen-Kauschwitz (dle P4b Jößnitz)

Plavno  – Jößnitz (21a-22)

2a Dr. Seyffert, zahradní domek  Jößnitz

2b obytný dům rodina Löscher    Jößnitz

2c Hermann Richter, clení inspektor?  Jößnitz

2d Martin Luding, zahradník       Jößnitz

2e Fritz Thieme, inspektor na montážích?    Jößnitz

2f Richard Löschner, vazač knih Jößnitz

2g Kurt Roth, vazač knih    Jößnitz

2h K.A.Rothe učitel    Jößnitz

2x Na internetu zmíněn dům v Beethovenstrasse 7 v Jößnitz!!!ve stylu Bauhaus

3. Přestavba Herfurthova panství  v Röttis, Rittergut Herfurth, P1+P6, 1910-1945, zbořeno cca 1969

V seznamu Röslerových staveb (P1) najdeme v odstavci věnovaném venkovským usedlostem a vilám přestavby na třech panstvích (Rittergut). Byla to panství: Herfurth, Koch a Kreller zu Krähling. Na území dnešního Plavna se nachází pouze někdejší Herfurthovo panství ve čtvrti Röttis, která byla včleněna až v roce 1999. Röslerova práce je pravděpodobně z období Arthura Herfurtha, jenž byl majitelem panství mezi lety 1910-1945. Nevím ale, o jakou budovu se jednalo. ☹

Panský dům byl obýván do roku 1963, o šest let později byl pro špatný stav zbourán. Některé hospodářské budovy však zůstaly.

4. Zahradní domky Alt Jocketa    Alt Jocketa

Viz Dědeček architekt. Adresáře chybí.