Plavno (procházky a cyklovýlety)

Je s podivem, u jak malého množství staveb pyšnících se svou jedinečností je zmíněn také jejich architekt. Bohužel v tomto ohledu ani Rösler není výjimkou a je jako autor uváděn jen u nepatrného množství budov. Kdyby se tak vědělo… Možná by už dávno byla nějaká ulice (nebo náměstí) po něm pojmenována, jak bylo navrhováno na jednání města v roce 2018.

Ovšem také v seznamech Röslerových staveb (P1-P6) najdeme přesnou adresu jen zřídka. Povětšinou je tam jen jméno zákazníka a jeho profese. Lepší situace je u domů k bydlení. Ty mají často uvedenu ulici nebo alespoň název čtvrti, která v Röserově době byla mnohdy ještě samostatnou obcí.

Přesto ale nebylo těžké informace doplnit. Nápomocny nám byly staré adresáře obsahující jméno s profesí. Porovnáním jejich jednotlivých ročníků vyvstal i rok vzniku ulice a také domu.

Samozřejmě byly drobné problémy. Někdy se název ulice změnil nebo část ulice byla přičleněna k jiné ulici. Podle obyvatel domu se však nový název ulice opět našel. Některým dalším nejasnostem v určování přesné identifikace se budu věnovat individuálně u jednotlivých domů.

Zanášení adres vyústilo v zajímavou pointu, a to když se adresy zobrazily na mapě a vyvstaly celé shluky Röslerových domů. Tento fakt může pomoci při objevování dosud nezaznamenaných Röslerových staveb.

5 tras po stopách ER v Plavně