Rumburk

I když se Franz Henke jr. narodil v Císařském u Šluknova, jeho život je spjat s Rumburkem.   Na této stránce vypíši rumburské domy spjaté s Franzem Henkem a jeho manželkou Carolinou. Ta se stejně jako Röslerova manželka Rosa narodila v Rumburku roku 1877. Možné souvislosti obou rodů uvádím na stránce Rumburské souvislosti.

Dolní 22/4

Od roku 1893 vlastní Henkeovi v Rumburku objekt č.p. 22 (měla by být dnešní Dolní 22). Zde nejen bydleli, ale podle všeho provozovali i pekárnu. Pekárnu zde potvrzují nejen sčítací operáty z roku 1921 (majitel uvedený na sčítacích operátech z roku 1921 byl také pekařským mistrem), ale i svědectví pamětníků, kteří objekt jako pekárnu pamatují. I když od roku 1898 vlastní Franz Henke už budovu č.p. 3 (dnešní Venuše), objekt č.p.22 je na Franze Henkeho zapsán až do roku 1906. Franz Henke se ale také jmenoval jeho otec i děda.

Dolní 79/5

Naproti domu č.p. 22 se nachází objekt č.p. 79 (dnešní Dolní 5). Zde se narodila (nevím, zda je to týž dům) v rodině textilního továrníka Karolina Otto, se ktereou se v roce 1897 Henke oženil. Byla zde i továrna? Vedle jména Otto je dům spjat se jmény Kögler a  Krause (obě jména jsou i v Autoklubu) a Wenzel (stejné jméno má i babička Henkeho), což může být předmětem dalšího zkoumání. S autoklubem je pravděpodobně spjat i  sousední dům č.p.76, viz výše.

Dolní 27/1

Ještě nedávno bychom o pár metrů dál našli ve stejné ulici dům č.p. 27 (donedávna Dolní 27/1). Rodný dům tchána Franze Henkeho, kde bydleli prarodiče Henkeho manželky, viz Genealogie.

Bezručova 76/2

Zde bydlel pan Rudolf Breuer, ročník 1877, zaměstnaný obcí Rumburk jako policista. V seznamu funkcionářů rumburského automobilklubu se objevuje také jméno Rudolfa Breuera, přísedícího pro okres Rumburk.  Jsou indicie (soused, ročník 1877, zaměstanec města  /Henke byl konšel/, policista /dříve měl autoklub na starosti i bezpečnost dopravy, značení apod. + Henke předseda autoklubu/) vedoucí k hypotéze, že se jednalo nejen o souseda, ale i o kolegu z autoklubu.

Třída 9. května 3/20 a 3/2

Dnešní kavárna Venuše. Předpokládejme, že objekt č.p. 22 byl zapsán na otce a tento objekt již na syna, vše mohlo být ale jinak. Budovu č.p. 3 tedy získává nějaký Franz Henke roku 1898 (půl roku po svatbě Franze Henkeho jr. – mohl to být svatební dar). Do dnešních dnů se zachovala dvě čísla orientační pod jedním číslem popisným. Původně se jednalo tedy o dva samostatné domy, čemuž nasvědčují i údaje z úmrtní knihy, viz níže. Stavba dnešní budovy byla zahájena v březnu 1925 (den před nedožitými 80. narozeninami otce) a dokončena v říjnu stejného roku.

Hrobka Henkeho rodiny v Rumburku:

Hrobka č. 312 ve IV. poli nad urnovým hájem, kde byl pohřben 7.6. 1945 Franz Henke slouží jako místo posledního odpočinku i pro oba jeho rodiče. Nejprve zde byla v roce 1920 pohřbena matka, o tři roky později (1923) otec. Dnes je bohužel bez náhrobku.

Dnes je nová budova opatřena jedním č.p. 3 se dvěma čísly orientačními č.2 v Nerudově ulici (naposledy jídelna) a č. 20 na třídě 9. května (rohová budova). Jak to ale bylo před vznikem nové budovy? I když sčítací operáty z roku 1921 uvádí ovdovělého otce mezi 15 obyvateli jednoho bytu na 3/20, v úmrtní knize je adresa obou rodičů na Königstrasse 2 (tedy v budově „jídelny“ na Nerudově 2). Úmrtní kniha Franze Henkeho juniora pak vede již s adresou Klostergasse 20 (tedy dnešní třída 9. května 3/20). Otázka tedy zní: Byly zde před přestavbou dva samostatné domy? Dnešní číslování i zápis v úmrtní knize by tomu nasvědčovaly.