Zdobné prvky

Zdobné prvky

Jednota venkovního i vnitřního vzhledu budovy

Jsou indicie, že se Rösler podílel na interieru budovy Café Henke, vycházíme z prezentace jeho práce, z komentářů k jiným stavbám i z podobnosti vnitřních prvků u ostatních staveb. Jednota venkovního a vnitřního vzhledu je dána prvky uvedenými níže. Obecně lze říci, že jednota vzhledu je dána barvou, tvarem i motivy. Motivy jsou hlavně přírodní, v hojné míře se na jeho stavbách objevují i exotické postavy, Café Henke není v tomto ohledu výjimkou.

1 Dvoubarevnost fasády i dlažby

Teprve po umytí podlahy, tedy asi 2 roky pravidelného docházení do objektu, na mě vykouklo bílé teraso červeně rámované! Budova je také červená s bílými vnitřky, ve výběru vidím záměr. Dvoubarevná březolitová fasáda v Rumburku je podobná fasádě v Kraslicích (motivy lile, červený břizolit, vroubky u oken).

      

2 Světlíky, vitráže, lustry

Tyto prvky souvisí podobně jako podpůrné sloupy s velikostí staveb, nejsou Röslerovým specifikem a primárně plní funkci osvětlení, nicméně stojí za pozornost.

    

3 Exotické motivy

Exotické motivy postav nejen na fasádách, vztahují se k osobnosti majitele, kromě Asiatů na stropě v hale Brettschneiderovy vily, o nichž jsem jen četl, zde máme.

  

4 Přírodní motivy

4.1 Motivy šneka a kytek

Přírodní motivy jsou typické pro art deco i secesy. V Café Henke nalézáme na zábradlí oblíbený motiv šneka, ten je i na portálu vchodových dveří Tietzova OD v Plavně. Srovnejme i další přírodní notivy na zábradlí jiných Röslerových staveb:

   

4.2 Papyrové sloupy

Papyrové sloupy na fasádě připomínající sloupy starých obydlí v Egyptě. Tyto sloupy vidíme i na Brettschneiderově vile v Děčíně, a to nejen vně budovy, ale i uvnitř. Do budoucna musím vyřešit problém odlišení hlavic lotusových, popř. papyrových sloupů od kalichu lilie, prozatím se odrážím od kalichovitého tvaru, společného všem motivům.

  

4.3 Motiv lilie

Motiv lilie je znám v heraldice po staletí, ve svém znaku jej má i město Rumburk, obvykle se skládá z dvou bočních a jednoho středového okvětního lístku. Vztyčený prostřední lístek by mohl připomínat stanovou střechu a postranní lístky profil říms, pak by tento motiv, užitý na fasádách, zábradlích, oknech i v interiérech,  připomínal nejen lilii, ale i budovu jako lilii. Pro takové vnímání výjděme obrázků, zejména prvních dvou.

    

S lilií souvisí další dva, původně izolovaně chápané motivy: stříška a otevřený kalich. Ty bývají doprovázeny celými menšími liliemi, jako by v detailu jedna velká lilie byla složena z mnoha dalších, menších.

4.3.1 Stříška

Také „stříšku“ by potom v této souvislosti bylo možné chápat jako vztyčený, středový list, neboť stříška objevující se v interiérech je doprovázena podstavcem připomínající profil římsy (chcete-li otevřenost bočních lístků) nebo je doprovázena menšími motivy celé lilie.

    

Stříška doprovázena motivy lilie:

  

4.3.2 Otevřený květ

Zatím bez rozřešení, viz výše, zda lilie, papyrus nebo lotos, srovnejme např. i s odkazem: zde), každopádně krajní části tvoří trychtýřovitý, eventuelně v dvojrozměru trojúhleníkový tvar obrácený užším dolu. I když si myslím, že jde o módní záležitost, jakýsi vzdor gravitaci postavením trojúhelníku, (trychtýře) na špičku, užší stranou k zemi, vidím za tím nejen tvar, ale i symbol otevřeného květu. Než ukáži různá místa výskytu, dávám k porovnání tvar sloupu na fasádě  a lucerny, obojí  Café Henke, kromě profilu, je shoda i ve výzdobě – květy na „stříškách“, o této kombinaci viz výše 4.3.1 Stříška.

 

Profilu „otevřeného květu“ říms (nevím jak se to nazývá odborně, ale zde mi to nějak tak sedí) si můžeme všimnout kromě samotných říms a výše zmíněných stříšek interiéru a dalších částí reklamní lucerny, u vchodových dveřích i na dveřních rámech, na balkoně i u štuků na fasádě.