Vlčí Hora a okolí

Dům č. 167 ve Starých Křečanech

Domovská obec Emila Röslera byly Staré Křečany, kde se v domě č.p.167 narodil jeho otec, dům už bohužel nestojí.

Dům č. 70 – rodný dům Emila Röslera na Vlčí Hoře

Emil Rösler se narodil v obci Vlčí Hora roku 1874. V této době měla Vlčí Hora  kolem 160 domů. Tento dům již nestojí,  namísto něj tam najdeme stavbu s č.p. 167.

 

Dům č. 12

Když bylo Emilu Röslerovi asi jeden rok, stěhuje se rodina do domu s č. 12. Zde prožil bezstarostné dětství, avšak poznamenané neštěstím s nůžkami, při němž přišel o zrak na pravém oku. Po onemocnění otce, v době Röslerova učení na zednického tovaryše,  se dostávají se do finančních problémů a museli dům prodat. Nevím, zda tady nebo v následujícím domě nebo zcela jinde byli do té doby v nájmu, dům č. 22 kupují až roku 1906 v dražbě.

 

Dům č.p. 22

Podobně jako předešlý dům, také tento dodnes stojí pod stejným číslem. V roce 1906 jej kupuje Röslerova matka za 4255 korun. Po její smrti ho ?zdědil Emil Rösler, resp. jeho děti. Jelikož Röslera tou dobou už bydlel v Plavně,  o dům se starala jedna ze  sester Röslerovy manželky, Anna Gutheimová, která zde i bydlela. Nicméně architekt Rösler měl vztah k tomuto kraji a  rád zde čas od času pobýval. V domě měl i svou pracovnu, kde se kromě architektonického náčiní nacházela i sbírka minerálů. Nabízí se otázka, zda se znali s panem Köglerem stejného zájmu o mineralogii, jehož naučná stezka vede právě na Vlčí Horu.

 

Dům č.p.  24

Tento dům dnes již nestojí. Stával v blízkosti domu č. 22, viz mapa.  Podle údajů z roku 1921 jej vlastnil Emil Rösler vlastnil a rovněž neobýval. Mělo se jednat o malý hostinec „Zu den drei Linden“, který shořel dne 28.6. 1921 v důsledku nedbalosti, kdy jeden host kouřil v posteli cigaretu a usnul.  V  roce 1921 zde bydlely dvě rodiny: Mänzel a Scholz.

Jméno Rösler v okolí (bez potvrzení příbuzenských vztahů s architektem):

Vlčí Hora:

Podle sčítacích operátů z r. 1921 bylo v obci Vlčí Hora evidováno domů 139 a u pěti z nich se objevuje jméno Rösler! Sčítací operáty >ZDE<. Možnou příbuznost nevylučujeme.

Dům č.p 54 V roce 1921 Röslerovi nevlastnili, pouze v něm měli byt č. 2. čtu jako Antonín, narozen 19.7.1843 a dcera Marie, narozená 1.1.1883. Oba bydleli ve Vlčí Hoře  od narození.

Dům č. 60 vlastnil vdovec Rösler, narozen 29.8.1883 a v bytě č. 1. bydlel se svými 3 dětmi: dcerami, narozenými 7.9.1904 a 29.10.1907 a synem, narozeným 4.12.1909.

Dům č. 103 vlastnila Emilie Röslerová, narozena 23.9.1866 ve Starých Křečanech. Ve Vlčí Hoře bydlela od r. 1902 splu s dcerou čtu jako Ludmilou, narozenou 5.11.1893* v České Kamenici (Böhm. Kamnitz), obě měly domovskou obec Brtníky. Uvádím záměrně, protože tip z KN zněl č.e.103, tj. z dvou čísel 103 (evdenční a popisné je to právě ono skoro až v Brtníkách). Emile pracovala jako švadlena v továrně Johanna Klingera v Brtníkách.

Dům č. 126 vlastnil p. Hesse, v něm byt č. 1 obývali 3 Röslerové narozeni: 25.8.1856, 18.3.1860 a 2.2.1884

Okolí:

Příjmení Rösler, odvozené od koně je poměrně časté a navíc docházelo k pravopisným obměnám.  Je proto pravděpodobné, že níže zmínění nositelé tohoto jména spolu vůbec nebyli příbuzní, ale co kdyby?  Zjištěné příbuzenské vztahy uvedu dále v genealogii, z nezjištěných jmenujme nejznámější Röslery naší lokality:

Krásná Lípa

Alfred Rösler se podílel se na konstrukci prototypů motocyklu Čechie )(1924-1939) a zahajoval s Liebischem jeho sériovou výrobu. V továrně pracoval i jeho bratr Adolf.

Mikulášovice

Ignác Rösler zahajuje nožířskou výrobu už r. 1794, tradice se táhne přes celé 19. a 20. století dodnes (Mikov).

Varnsdorf

Heindrich Rösler byl starostou Varnsdorfu v letech 1939 – 1945

Antonín Rösler  roku 1998 uvedený jako stoletý jubilant v Hlasu severu, knihařský mistr (podíl na kronice města) a hasič. Starousedlík, ve Varnsdorfu prožil celý život.

Žandov

Gustav Rösler byl výrobce pian, založeno 1878, rodina rozvětvená na území severních Čech a Saska.