Vlčí Hora a okolí

Domovská obec Emila Röslera byly Staré Křečany, kde se v domě č.p.167 narodil jeho otec, dům už bohužel nestojí. Podrobněji se můžeme podívat v oddíle Genealogie u III. bloku stránek, kde se např. dovíme, že objekt č.p.22 v Nových Křečanech obývali Röslerovi předci už  začátkem 18. století. Emil Rösler se narodil v obci Vlčí Hora roku 1874. V této době měla Vlčí Hora  kolem 160 domů.

OBR Domovského práva a rodného domu jeho otce  č.p. 167:

 

Dům č. 70 – rodný dům

Stával na místě dnešního domu č.p. 167, údajně shořel po úderu bleskem, bydlela zde babička.

 

Dům č. 12

Zde Röslerovi bydleli do doby, než se museli po nemoci (?po smrti) architektova otce z existenčních důvodů přestěhovat do domu č.22. Zde také přišel (?v pěti letech) o zrak na pravém oku po neštěstí s nůžkami.

 

Dům č.p. 22

Dodnes stojí pod stejným číslem. V roce 1906 jej kupuje Röslerova matka za 4255 korun. Po její smrti zdědil dům Emil Rösler, který už bydlel v Plavně, a proto se o dům starala jedna ze  sester Röslerovy manželky, Anna Gutheim, ta zde i bydlela. Nicméně architekt Rösler měl vztah k tomuto kraji a  rád zde pobýval. V domě měl i svou pracovnu, kde se kromě architektonického náčiní nacházela i sbírka minerálů. Nabízí se otázka, zda se znali s panem Köglerem stejného zájmu o mineralogii, jehož naučná stezka vede právě na Vlčí Horu. V roce 1921 zde bydlela rodina Anny xxx (rozené Gutheimové). Divné, kupuje snad Röslerova matka v roce 1906 dům pro těhotnou sestru synovy tchýně? ??Röslerovi se údajně stěhovali pro nemoc otce, ale ten umírá v roce 1894???! -!Dohledat!! období 1894-1906!

 

Dům č.p.  24

Tento dům dnes již nestojí. Podle údajů z roku 1921 také Emil Rösler vlastnil a rovněž neobýval. Mělo se jednat o malý hostinec „Zu den drei Linden“ který shořel dne 28.6. 1921 v důsledku nedbalosti, kdy jeden host kouřil v posteli cigaretu a usnul.  V  roce 1921 zde bydlely dvě rodiny: Mänzel a Scholz. Stál v blízkosti  domu č.p.22, viz obr.

Jméno Rösler v okolí (bez potvrzení příbuzenských vztahů s architektem):

Vlčí Hora:

Podle sčítacích operátů z r. 1921 bylo v obci Vlčí Hora evidováno domů 139 a u pěti z nich se objevuje jméno Rösler! Sčítací operáty >ZDE<. Možnou příbuznost nevylučujeme.

Dům č.p 54 V roce 1921 Röslerovi nevlastnili, pouze v něm měli byt č. 2. čtu jako Antonín, narozen 19.7.1843 a dcera Marie, narozená 1.1.1883. Oba bydleli ve Vlčí Hoře  od narození.

Dům č. 60 vlastnil vdovec Rösler, narozen 29.8.1883 a v bytě č. 1. bydlel se svými 3 dětmi: dcerami, narozenými 7.9.1904 a 29.10.1907 a synem, narozeným 4.12.1909.

Dům č. 103 vlastnila Emilie Röslerová, narozena 23.9.1866 ve Starých Křečanech. Ve Vlčí Hoře bydlela od r. 1902 splu s dcerou čtu jako Ludmilou, narozenou 5.11.1893* v České Kamenici (Böhm. Kamnitz), obě měly domovskou obec Brtníky. Uvádím záměrně, protože tip z KN zněl č.e.103, tj. z dvou čísel 103 (evdenční a popisné je to právě ono skoro až v Brtníkách). Emile pracovala jako švadlena v továrně Johanna Klingera v Brtníkách.

Dům č. 126 vlastnil p. Hesse, v něm byt č. 1 obývali 3 Röslerové narozeni: 25.8.1856, 18.3.1860 a 2.2.1884

Okolí:

Příjmení Rösler, odvozené od koně je poměrně časté a navíc docházelo k pravopisným obměnám.  Je proto pravděpodobné, že níže zmínění nositelé tohoto jména spolu vůbec nebyli příbuzní, ale co kdyby?  Zjištěné příbuzenské vztahy uvedu dále v genealogii, z nezjištěných jmenujme nejznámější Röslery naší lokality:

Krásná Lípa

Alfred Rösler se podílel se na konstrukci prototypů motocyklu Čechie )(1924-1939) a zahajoval s Liebischem jeho sériovou výrobu. V továrně pracoval i jeho bratr Adolf.

Mikulášovice

Ignác Rösler zahajuje nožířskou výrobu už r. 1794, tradice se táhne přes celé 19. a 20. století dodnes (Mikov).

Varnsdorf

Heindrich Rösler byl starostou Varnsdorfu v letech 1939 – 1945

Antonín Rösler  roku 1998 uvedený jako stoletý jubilant v Hlasu severu, knihařský mistr (podíl na kronice města) a hasič. Starousedlík, ve Varnsdorfu prožil celý život.

Žandov

Gustav Rösler byl výrobce pian, založeno 1878, rodina rozvětvená na území severních Čech a Saska.