Údaje z roku 1921

V roce 1921 proběhlo sčítání lidu a v objektu Café Henke je hlášeno 15 osob, viz odkaz zde. Rodina kavárníka: Franz Henke, jeho manželka Karolina Henke (v rodném listě Carolina, narozena v Rumburka  29.6.1877 – tedy ve stejném roce a stejném městě jako manželka architekta Röslera), dcera Margarethe Henke (narozena v Rumburku 24.10.1920) a jeho ovdovělým otcem Franz Henke starší, narozený 2.3.1845 v Lipové. Na prvním listu je dále uváděn personál kavárny: Anna Wick narozena (*1880 Rumburk, prodavačka), Anna Kreibich (*1894 Varnsdorfu, prodavačka), Ida Miessler (*1901 Varnsdorf, prodavačka) a Hedwig Zille(*1995, vychovatelka (Kinderpflegerin)). Téměř všichni uvádějí státní příslušnost Čechy, mateřský jazyk němčinu a katolické vyznání (mimo vychovatelky, ta byla evangelička a jako jediná státní příslušností uvádí Sasko).

Na druhém listě jsou uvedeni  samí zaměstnanci kavárny: cukrář: Josef Hahn(*1892) a cukrářští učni Max Hoser (*1904) a Rudolf Preissler (*1906). Lidé z kuchyně: kuchařka Ernestine Bursch, pomocnice (Küchenmädchen) Emilie Richter (*1906) a pomocné síly (Dienstmädchen), Julie Polek (*1889), Anna Stelzig (*1894). Všichni katolíci. Až na  Julii Polek (Polsko) všichni národnosti německé. Mimo Julie Polek všichni uvádí  narození v Čechách, přitom  Emilie Richter se narodila v Petersbach-Schirgiswalde, které sice v minulosti Čechám náleželo, ale od roku 1845 již bylo saské. Doporučuji podívat se na zajímavou tohoto města.

Tehdy konkurenční podnik Clignonova vinárna hlásil při sčítání lidu v roce 1921 ještě o 3 lidi více. Celkem 18 lidí ve 4 domácnostech: mimo Italů v domácnosti Antona Clignona (6), bylo zbylé osazenstvo německé a netvořilo personál vinárny. např. zde bydlel holič Karl Ritt-starší, Karl Ritt mladší byl truhlář (9), Anna Tittel (2) a čtu jako Anna Wenschuh (1), narozena 1890 v Rumburku, rumburský podnikatel Augustin Wenschuh nechal postavit roku 1896 v Rumburku rozhlednu, nebyl to její otec, jiný příbuzenský vztah nevylučuji.