Röslerovi souputníci

V pátrání po osudu Emila Röslera lze najít zajímavé osobnosti, s nimiž mohl být v úzkém kontaktu. Pročítáním údajů z jejich života se dokreslují mnohá bílá místa ze života našeho architekta.

ThDr. Antonín Alois Weber (1877-1948)

Jen o 3 roky později než Emil Rösler se ve Vlčí Hoře  narodil a vyrůstal poslední německý biskup v Litoměřicích a titulární arcibiskup samoský (řecký ostrov, odkud pochází např. Pythagoras a Ezop) ThDr. Antonín Alois Weber (1877-1948).Ze záznamů o Weberovi se dovídáme, že době jejich dětství žilo ve Vlčí Hoře přibližně 700 lidí ve 160 domech a fungovala zde jednotřídní základní škola. Malý věkový rozdíl mezi Weberem a Röslerem tedy opravňuje k hypotéze, že byli spolužáci! Na sklonku života jej nemocného navštěvuje sestra, vysídlená do Německa, Marie Henke! Náhoda?

Rodný dům Webra, Vlčí Hora č. 1:

Čtyři byty obývalo 10 lidí, první dva obývaly dvě osoby patřily po dvou Webrovým a Henkeovým V roce 1921 vlastnil Anton Weber narozený 1852 ve Starých Křečanech, v obci bydlel od roku 1877 – narození jeho syna, pozdějšího biskupa.

Josef Henke se narodil v Krásné Lípě 28.5.1877, v obci bydlel od roku 1918, V ROCE 1914 působil jako korektor v tiskárně. Nevím, jestli je to on, ale na řadě starých pohledů je napsáno právě nakladatelství Josef Henke Krásná Lípa! V roce 1921 již uvádí povolání v zemědělství.

Marie Henke – sestra biskupa Webera a manželka Josefa Henke narozená 11.6.1880 v Krásné Lípě, v obci o roku 1915. Nevím, proč se nenarodila ve Vlčí Hoře, když mají být sourozenci s biskupem Weberem a její otec je zde od r. 1877.

Hans Richter – architekt (expresionismus, moderní styl)

Narozen 1882 v Království u Šluknova, zemřel 1971 v Drážďanech.

Považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů moderní architektury v Drážďanech. Vyučil se zedníkem a jako stavební praktikant pracoval v Rumburku. Studoval průmyslovku v Liberci. V roce 1902 přichází do Drážďan a v letech 1910-15 studuje architekturu a historii umění na drážďanské Akademii výtvarných umění (Kunstakademie). Předmětem staveb jsou moderní vily, průmyslové stavby a velká sídliště. V našem regionu je známá Palmeho vila v Krásné Lípě.  Mezi jeho nejvýznamnějším stavby patří sídlište v drážďanské čtvrti Trachau z let 1928-1933. Rösler žil v sousední čtvrti Drážďan,  v Kaditz,   do roku 1902 a pro Trachau také tvořil. Nedaleko Richtrova sídliště tedy dnes nalezneme i  Röslerovy stavby.

Fritz Lehmann

Fritz Lehmann na tablu vyučujících na Německé technické vysoké škole v Praze v roce 1931

Friedrich Lehmann se narodil roku 1889 ve Šluknově, studoval Německou technickou vysokou školu v Praze a Technickou univerzitu ve Vídni, na obou školách později působil jako profesor, na pražské se stal v letech 1936-38 děkanem fakulty. Mnoho jeho staveb nalezname v Praze, v Rumburku – naproti Loretě –  navrhl Německou zemědělskou a průmyslovou banku (po revoluci komerční banka, dnes oděvy ), v centru Liberce domunuje jeho Kavárna Nisa. Fritz Lehmann je představitelem art deca, expresionismu i neoklasicismu. Zemřel ve Vídni roku 1957.

Rudolf Kögler
Autor geologické mapy a první přírodovědné  stezky v Čechách. Ta měla  délku 12km a vedla do obce  Vlčí Hora.  Po několikaleté přípravě byl provoz na stezce zahájen v roce 1941. Emil Rösler při vyhloubení zeminy pro stavbu Tietzova obchodního domu, které vedlo  až 12,5m hluboko, našel více jak 400  milionů staré zkameněliny zvířat z doby, kdy zde bylo moře. Ty v něm probudily jeho velký zájem o geologii a mineralogii. Z jeho iniciativy byly na univerzitě 3.věku pořádány geologické kurzy a nakonec bylo v Plavně založeno „Geologické sdružení“.
Do Vlčí Hory, kde se narodil a kde navštěvoval v domě po své matce svoji  švagrovou, jež dům obhospodařovala,  jezdil Rösler až do roku 1945. Tedy je pravděpodobné, že se s Rudolfem Köglerem znali a spolupracovali spolu. Bude zřejmě pouze shoda jmen, ale v domě manželky Franze Henkeho vRumburku žil také nějaký Kögler.
 
Artur Payer ( 1880 – 1937). Architekt spojený se severními Čechami. Profesor Německého vysokého učení technického v Praze. Ve školním roce  1925/6 i jeho rektorem. V roce 1913? se v soutěži o přestavbu Německého kasina umístil na prvním místě, Emil Rösler byl tehdy druhý.