Průběh a vize

Převzetí zdevastovaného komplexu nastalo po jejím odlužení v listopadu roku 2009. Po vyklízecích a zabezpečovacích pracích, zamezujících dalšímu vloupávání i protékání vody rozbitou nebo ukradenou střešní krytinou, byla porvedena v roce 2010 oprava krovu stanové střechy obj.č.p.3 (historická budova Café Henke), která byla v roce 2011 pokryta drážkovou měděnou krytinou. Současně proběhla řada dalších drobných prací, jako např. probourávání příček, shazování a odklízení polorozpadlých stropů, zdění opadácajících říms (části, které začaly padat na ulici vážily i desítky kilogramů), zprovoznění elektriky a vody, toalety apod.

V současné době připravujeme přední část budovy č.p.4 (historická budova Clignovy vinárny) k její celkové rekonstrukci. Podle plánu by měla být ještě v roce 2012 pokryta podobně drážkovou měděnou krytinou jako budova č.p.3. Dojde i k výměně stropů a vybudování místností. Za necelé tři roky udělal kus práce i čas, protože nějaké stropy nám tam samovolně spadly.

Tak jak jsme původně zamýšleli, záchranné práce pozvolna přerůstají v obnovování této kulturní památky. Zřejmě v dnešní době neúnosné provozování dvou zábavních podniků vedle sebe, jak tomu bylo ve 20. a 30. letech, redukuje naše představy na obnovení původního vzhledu celého komplexu a rekonstrukci slavné vinárny obj.č.3, v jejímž předsálí by se nacházely připomínky historie komplexu i dalších Röslerových staveb v českoněmeckém pohraničí. Ve shodě s historií by bylo využito i přízemí, jen namísto prvorepublikové kavárny uvažujeme spíše o restauraci pověstnou z období socialismu. Otázka hotel nebo byty zůstává otevřená.

Dílčí projekty a dárci:

2010:  Oprava krovu stanové střechy: Ministerstvo kultury ČR  (Havarijní program MK ČR )

2011:  Drážková Cu-krytina stanové střechy: Ministerstvo kultury ČR (Havarijní program MK ČR)

2012: Rekonstrukce střechy obj. č.p.4 (někdejší Clignonova vinárna): Rumburk, město s rozšířenou působností-MK (Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností)

2013: Plánovaný projekt: rekonstrukce objektu č.p. 3 (stropy, zdivo, rozvody, vnitřní izolace, truhlářské práce, okna, fasáda, lucerna)