Praha

Praha

„Německá architektura v Praze v letech 1900-1918“ od Jindřicha Vybírala

Soutěž na Německé kasino v Praze v roce 1913: „ Porotci upřednostnili návrhy v duchu nového historismu, zatíženého národními významy. První cenu z 72 prací udělili návrhu Artura Payra, působícího tehdy v Innsbrucku. Jeho „velice příjemné, malebné řešení fasád“ s rokokovými motivy, podloubími v nádvořích a mocným balkonem v uliční frontě podle mínění jury nejvíce odpovídalo „charakteru německého města a radnice“. Druhou cenu porota přiřkla pro přednosti dispozice Emilu Röslerovi, rodákovi z Rumburka, a třetí Rudolfu Scholzemu z Liberce, v jehož návrhu zaujala zejména „těžká, německy vážná fasáda“. Deutsche Bauzeitung XLVII, 1913, s. 952. + Bohemia 14. a 19. 12. 1913.

Zpět na Města a stavby.