Kraslice

Kraslice

a) Kraslice – spořitelna a (dnes Policie ČR)

Návrh:

Realizace:

Dnes:

 

Administrativní budova s uměleckořemeslnými prvky. Hodnotné a ojediněle členěné okenní výplně, bohužel nedávno vyměněné za plastové. Stejně porušena barevnost fasády.

 

Pravděpodobně původní schodiště:

b) Kraslice – Poliklinika

Poliklinika Kraslice – původně Bezirkskrankenkasse – 1925 – Příklad mohutné administrativní budovy pojaté v sice moderním geometrickém stylu, ale s tradičními prvky výzdoby.

Tři projekty pro jednu budovu?

  • Kraslice, Havlíčkova ul č.p. 1431 – projekt novostavby Nemocenské pojišťovny s lázněmi, pohled na uliční průčelí a řez, Schittenhelm, Kraslice 1924. Stavební archiv městského úřadu Kraslice. Poskytnuto Mgr.Horváthovou , NPU Loket.

  • Došlo k přepracování původního záměru, budova měla mít nejspíš dvě křídla se vchodem uprostřed. Pravá část nakonec nebyla postavena. Podle kterého projektu byla nakonec budova postavena? S velkou pravděpodobností se Rösler podílel na fasádě, do jaké míry se uplatnil Röslerův projekt a do jaké míry projekt druhého architekta posuďte sami, příjde mi, že částečně předlohou stál i další Röslerův projekt (jeden z mnoha nebo samostatný k jiné budově), označený jako k.u.k Amtsgebäude.

  • Kraslice, Havlíčkova ul č.p. 1431 – projekt novostavby Nemocenské pojišťovny s lázněmi, půdorys přízemí, Emil Rösler, Plavno 1925. SA MÚ Kraslice.

Podobnost s Rumburkem:

 

Stavby z pozdějšího období bohužel zatím nejsou známy. Jak ale vyplývá z článku publikovaném v Egerer Zeitung z 11. prosince 1931, s. 4 – Problémy sudetoněmeckého stavebního umění Osvětová přednáška architekta Emila Röslera, Plavno, na který jsem byl upozorněn Mgr.J.Horváthovou, nebyl Rösler příznivec hnutí „Neue Sachlichkeit“

„Nyní ovšem pole působnosti ovládají výrobci náhražkových materiálů.

Pod falešným heslem “nové Věcnosti” je vykonávána masová sugesce vysokého kalibru. Je s podivem, jak se moderní lidé, nositelé rozumu, se svým racionalistickým uvažováním, stali pověrčivými ctiteli nového dogma. Toto dogma ale znamená: všecko umění bylo vypovězeno ze života, pouze technika a stroje mají platnost.“

Bylo by zajímavé sledovat další Röslerův vývoj a jeho stavby z pozdějšího období.

V roce 1925 zde byla  postavena současná budova dnešní polikliniky. Původní název je Bezirk Krankenversicherungstalt, tj. Okresní ústav nemocenského pojištění. Nemocenská pokladna.

c) Kraslice –  Projekt rohového domu

d) Kraslice – Úřad

Zpět na Města a stavby.