Root Id is Required.

Genealogie z matrik

Poznámky:

1. Emil Rösler se Emil narodil po matriční uzávěrce roku ve 2 hodiny ráno, tedy již v novém roce 1875, při uvádění dat narození se však držíme údajů z matriky, 31.12.1874.

2. V době svatby má Emil Rösler uvedeno bydliště Drážďany! V Drážďanech se narodil syn Otwin a jsou zde jeho zatím nepotvrzené stavby na  Leipzigerstrasse.

3. V matriční knize je ročně uzavřeno málo sňatků. Snad způsobené tím, že svatba nebyla církevní? U Emila Röslera je také uvedeno, že nebyl věřící.

4. Rodiče Röslerovy manželky bydleli v Rumburku 394. Stejně jako dnes i podle sčítacích operátů z roku 1921 (Klostergasse 13) je to místo naproti Café Henke! Bohužel Guthaimovi ho v roce 1921 neužívali, takže sčítací operáty shodu nepotvrzují. Neshoda se sčítacími operáty: Ve sčítacích operátech (dům č.p.66) uvádí Adolf Gutheim místo narození Šluknov r. 1846 (manželka Rumburk 1846).

FOTO 4 Justina XXX

Majitel obj.č.p.3 Paul Lackner (vlastnil 1857-1890) byl za svědka dne 27.6.1870 na svatbě Adolfu Gutheimovi a Rose Wilde, v matrice v době sňatku je uveden dům č.p.113. – !nutné rozluštit co je ještě  napsáno ke jménu. 19.4. Téhož roku se žení Ferdinand Sládek (nějaký Sládek vlastnil č.p.3 v letech 1890 -1995), jako dům uvádí opět č.p. 113, za ženu pojímá podle všeho sestru paní Gutheimové a za svědka jim je opět pan Lackner z obj. č.p.3.

A aby toho nebylo málo, dům 394 vlastnil v době narození Röslerovy manželky Wenzel Fredinand Rosenkranz, stejné jméno najdeme v archivu i jako předchůdce Clignona  1878-1910.

5. a) Při křtu Röslerovy pozdější ženy 30.1. 1877 je přítomen nějaký „Kaufmann in Rumburg 3“(To jest z objektu pozdější rumburské kavárny Henke?!). Před číslicí 3 není N (jako Nummer), ale přestávalo být místo a pro autora záznamu byl kontext jasný. Kaufmann = kupec je v kolonce častěji, mohlo jít o jméno, třeba zjistit.

    b) Nad tímto Kaufmannem čtu jméno jako Sladek (na Sladka je převeden objket pozdější Café Henke od Lacknera v roce 1890). Tyto skutečnosti mě vedou k hypotéze, že stavba Café Henke byla protekční stavbou ze strany manželky Emila Röslera a rodiné vazby by měly fungovat už od doby předchozích majitelů objektu. Je třeba ještě ověřit následující předpoklady vazeb: a) Gutheimovi bydle-li naproti obj. 3 a b) Sladek (jako adresa zde uvedena Rumburk 118) a Kaufmann, kteří byli na křtu, byli mají spojitost s obj.3. ( nejeví se mi to z matriky Kaufmann Sladek jako jedna osoba). c) Kaufmann je jméno (u podpisu svědků křtu jsem neviděl psaní povolání).

6. Siegfried Röser se narodil v Rumburku, Neuteichgasse 44 (dnes Bezručova, pravděpodobně 1048/30). V matrice se uvádí, že rodiče jej nenechali pokřtít, porodní bábou byla paní Katarine Coufal z Zittauergasse). Objekt  44/1048 od r.1899 vlastnil Gustav Pfeifer (?tiskař), r. 1902 Johann Dehnert a později jeho děti , jedním z nich pravděpodobně byla i Antonia Grünwald, která se stává roku 1911 jedninou majitelkou. Jméno Grünwald se vyskytuje velmi často, je i na nalezené kamenné desce – asi vývěsní štít – z Café Henke, kde jako  zhotovitel je  uveden Grünwald z Varnsdorfu).

FOTO 5 Siegfried 2x