GALERIE

Průběh rekonstrukce

Zpravidla se v daném roce provádělo více prací. Fotogalerie nese název podle hlavní z těchto prací.

 

 

Na Clignonově vinárně byla díky dotaci Ústeckého kraje obnovena čelní strana historické fasády. Dotace ministerstva kultury u stejné budovy přispěla na nákup materiálu k položení nové krytiny. Sedlová střecha byla posledním rizikem z poškození srážkovou vodou. Nově zbudovaný krov čekal na své pokrytí od roku 2012. V souvislosti s novým zákonem o EET musely být vyměněny nevyhovující pokladny. Spolu s výměnou pokladen proběhly pod vedením Jany Kovářové i významné změny v uspořádání obchodu i celé firmy. To bylo nevyhnutelné pro vymanění se ze ztrátového provozu.

 

Úvod galerie