GALERIE

Průběh rekonstrukce

Zpravidla se v daném roce provádělo více prací. Fotogalerie nese název podle hlavní z těchto prací.

 

 

Na budově Café Henke jsme pokračovali přes úžlabí stanové střechy k výměně prvního vikýře pod pultovou střechou. Clignonova vinárna měla v tomto roce dostat novou střechu. Po odkrytí původní krytiny bylo ale zřejmé, že shnilý krov nemá smysl pokrývat mědí. K výměně krovu došlo opět za přispění dotace z MKČR. Ještě před výměnou krovu musely být v téměř celé budově shozeny propadající se stropy. Práce na této budově byly prováděny dodavatelsky firmou S+K rumburský stavební servis.

 

Úvod galerie