Chronologie

Stále upravovaná chronologie

  • 1874 Vlčí Hora, narozen v domě č.70
  • 1885-8 cca, Gymnázium Sorau
  • 1888-9 cca,  Sklářská škola v Novém Boru
  • 1889-1891 Bunzlau in Schlesien – v učení  na zedníka
  • 1890 cca stěhují se z domu č.p.12 do domu č.p. 22 
  • 1891 Od tohoto roku s přestávkami až do roku 1902 žije v Drážďanech
  • 1892 Výuční list
  • 1892-3 cesty za prací po R-U a Německu, podíl na stavbě budovy maďarského parlamentu
  • 1894-5 kreslič u architekta Korbera v Rumburku
  • 1894 umírá ve svých 42 letech jeho otec
  • 1895 cca, se seznámil s Rosou Gutheimovou
  • 1895 návrat do Drážďan
  • 1896 svatba s Rosou Gutheimovou, 21 let, místo bydliště uváděny Drážďany
  • 1896 Stavby v Berlině, není jisté zda se jedná o našeho Emila Röslera
  • 1897-1900 se narodily v Drážďanech 3 dcery a 1 syn
  • 1899 Stavby v Drážďanech, vysoká pravděpodobnost autorství
  • 1900 Krize v Dráž’danech, cestování za prací daleko od domova
  • 1902 v Rumburku narozeno poslední dítě, pozdější architekt Siegfried Rösler
  • 1902 Od tohoto roku až do smrti žije v Plauen
  • 1904 Založení v Plavně své vlastní kanceláře
  • 1910 Stavba Hanzovního domu
  • 1910 Zadána stavba obchodního domu v Plauen
  • 1911 Vyhrál soutěž na Titzův OD, Přestěhování  kanceláře na Poštovním náměstí 8
  • 1918 Zemřela jeho matka, rozpad R-U.
  • 1919 Organizoval Pomoc vídeňským dětem 
  • 1924-5 Projekt Brettschneiderovy vily (jeho kanceláří v Plauen)
  • 1925 Stavba Café Henke v Rumburku
  • 1926 Koupě pozemku ve  Staré Jochetě.
  • 1930 Hasičská zbrojnice v Aši
  • 1945 Konec války znamená konec zkoumání rodokmenu
  • 1954 Zemřel, nedožitých 80 let v Plauen