Znaky hrubé stavby

Znaky hrubé stavby

1. Poloha budovy

Röslerovy stavby se nacházejí na exponovaných místech střed měst, velmi často jsou to rohové budovy, Café Henke je zářným zářným příkladem, porovnejme Rumburskou stavbu se stavbymi v a) Drážďany, b) Kraslice (projekt), c) Plavno.

   

 

2. Podpůrné sloupy, žebra, moderní konstrukce

To, co nazývám žebra a podpůrné sloupy – jak je vidíme u kavárenských prostor v Plavně i v Rumburku – nejsou specifikem Röslerovy práce. Takovou kavárnu najdeme i na fotografiích obchodního Tietzova obchodního domu v Berlíně. Spíš něž ovlivněnost jedním obchodním řetězcem, vyslovuji domněnku, že podobnost je daná stejnou konstrukcí. V Café Henke drží železné traverzy předpjatý beton. Domnívám se, že u největší Röslerovy stavby – obchodního důmu Tietz v Plavně jsou využity také nové stavebními technologie, zejména objevená železobetoná konstrukce, předtím zkoušená jen u továrnen, tím bylo možné dosáhnou velikosti staveb, podpůrné sloupy a i výskyt „žeber“ dělí vnitřní prostor a umelecky hodnotné světlíky spolu s neméně umělecky hodnotnými lustry jej osvětlují.

  

3. Oblouková okna

U Röslerových staveb se vyskytují oblouková okna v nižších patrech, vyšší patra jsou pak opatřena okny pravoúhlými. Tento jev by mohl souviset se stavbou na starých základech, průchozích podloubích v centru měst, těžko říct, poraďte!

   

4. Výklenky

Dalším obvyklým rysem jsou výklenky, které někdy bývají doprovázeny obloukovými okny, ale také ne vždy.