Aktuálně

Rok 2018

V tomto roce by nás mělo čekat dobudování prostor bývalé pivnice (cukrárny). To jsme plánovali už od roku 2014. Dokončit musíme i pokrytí stanové střechy nad Polotovary. Od roku 2012 je zde nový krov chráněn pouze  lepenkou. Po úspěšné obnově čelní fasády bývalé Clignonovy vinárny (cukrárna + Polotovary) zbývá z venkovní strany ještě dodělat její sokl a schody do cukrárny ( pouze pracovní název, pravděpodobně bude jiné využití).

Povzbuzeni mimořádně kladnými ohlasy z obnovené fasády někdejší Clignonovy vinárny jsme rozběhli své kroky k obnově fasády bývalé Café Henke. Začít je třeba od oken. Dilema. Vyváží obrovská investice účel? Chybějí peníze. Začali bychom od restaurace v přízemí. Okna jsou zde od dob socialismu hliníková, ale není to poznat. Vypadají pořád celkem dobře, jen jsou rozbitá. Stačilo by přesklít. Nejdou otevírat. Tak alespoň  jedno dvě by se mohlo zprovoznit…

Nevracet se k původním dřevěným oknům a vrhnout se rovnou na obnovu fasády se specifickou štukovou výzdobou by zkrátilo dobu rekonstrukce o několik let. Naopak investice tímto směrem pro svou časovou i finanční náročnost nás hodně zpomalí.

Když ale ošidíme okna, bude fasáda neúplná! Obecně vzato okna a dveře dotvářejí fasádu a architektonická výjimečnost art decových staveb spočívá hlavně ve fasádách. Kdybychom nakrásně obnovili prvorepublikovou štukovou výzdobu, bez oken se nám nikdy nepovede  v plném rozsahu zachovat památkovou hodnotu stavby a dílo by působilo neúplně.

Specifické motivy na oknech totiž nejsou nahodilé. Uplatňují se na celé fasádě,  zábradlí, lucerně,  v interiéru i na jiných stavbách jejího architekta Emila Röslera, čímž  ještě navíc tvoří nepřehlédnutelný znak jeho rukopisu.

Dobové fotografie, výsledky pátrání v archivech, porovnávání s ostatními stavbami i počítačové modulace by nás měly nasměrovat, kudy povede řez!