Letos, v roce 2022 konečně došlo na obnovu prostor v levé části č.p. 4. Rozběhlá rekonstrukce počítala se zprovozněním už někdy v roce 2014. Nakonec jsme ale upustili od obnovy dle stávajících dispozic v duchu oddělené místnosti příslušející k restauraci a celou plochu proměnili v samostatnou provozovnu. Marně tak teď budete hledat chodbu vedoucí k záchodkům a prostor se Vám bude zdát, jakoby jej někdo nafoukl. Půjde-li vše podle plánu, snad již v roce 2023 ochutnáte naše výrobky teplé i studené kuchyně.

Prostorům říkáme pracovně „cukrárna“, protože za socializmu tu cukrárna byla. Ještě když vlastnil budovu A. Clignon, měla zde provozovnu Anna Tittel, případně Rudolf Lindner. Na jiné fotografii objevíme i část někdejšího sortimentu – prodej mýdel. Clignon sám měl vinárnu v pravé části, která se zčásti shoduje s dnešními Polotovary. Zda v této části mohl svou cukrářskou živnost provozovat i Franz Henke je záhadou vyvolanou novým nálezem v adresáři. Po druhé světové válce zde pamětníci zmiňují „Smaženku“. Oblíbená „Smaženka“ – jakkoliv se mi název zdá moderní – měla dle internetových zdrojů načas zmizet z pultů v 70. letech. Při trochu dobré vůle lze název „Smaženka“ vidět i na fotografii. Možná ho tam ale jen chci vidět :-). Pak zde byla zmíněná cukrárna s názvem Krym a nakonec pivnice. Kronikářka města, paní Zibnerová uváděla, že sem chodili s tatínkem na oběd. Pravděpodobně se ale jednalo o pravou část objektu.

Historické fotky:

Anna Titttel
prodej mýdel
Anna Tittel? + Rudolf Lindner
Rudolf Lindner
Smaženka
cukrárna Krym
sestry Clignonovy údajně v roce 1991
před rekonstrukcí

Současné fotky + video: