Vítáme Vás na stránkách Café Henke v Rumburku!

Stránky vznikly k příležitosti rekonstrukce  památky. Ta se skládá se z někdejší Café Henke a Clignonovy vinárny. Vedle historie obou budov věnuju velkou část architektovi Café Henke – Emilu Röslerovi a jeho další stavbám. Stránky jsou členěny na bloky a průběžně doplňovány o další informace. 

Budova je nejblíže postavenou stavbou Röslerovu rodišti, nedaleké Vlčí Hoře. Rumburk však nebyl pro Röslera jenom jedním z měst, kde stavěl. V Rumburku se narodila jeho manželka a později i nejmladší syn Siegfried, také architekt…

Podobně jako jeho největší stavba, obchodní dům Tietz v Plavně, sousedící s jeho kanceláří,  ukončila také budova v Rumburku svůj provoz na přelomu tisíciletí. Po provozní odmlce,  dochází k záchraně zchátralých budov a nákladným rekonstrukcím.

Za finanční podporu, spolupráci i za poskytnutí cenných historických údajů děkujeme: