Vítáme Vás na stránkách Café Henke v Rumburku!

Stránky vznikly ku příležitosti rekonstrukce této kulturní památky, všímají si ale i její historie a architekta Emila Röslera. Budova je nejblíže postavenou stavbou Röslerovu rodišti, nedaleké Vlčí Hoře. Rumburk však nebyl pro Röslera jenom jedním z měst, kde stavěl. V Rumburku se narodila jeho manželka a později i nejmladší syn Siegfried, také architekt.

Podobně jako jeho největší stavba, obchodní dům Tietz v Plavně, sousedící s jeho kanceláří,  ukončila také budova v Rumburku svůj provoz na přelomu tisíciletí. Po provozní odmlce,  dochází k záchraně zchátralých budov a nákladným rekonstrukcím.

Za spolupráci na rekonstrukci památky v Rumburku i za poskytnutí cenných historických údajů děkujeme:

          

                    

          

LHelektro Liberec