Rok 1945, období socialismu

Po roce 1945 dochází k zestátnění a sloučení s budovou někdejší Clignonovy vinárny, s níž je dodnes funkčně propojena (společné sklepy, kuchyň na pozemku obj. č.p. 4 využívá obj. č.p.3, průchod z restaurace obj. č.p. 3 do budovy č.p. 4 – přilehlá cukrárna, později pivnice). Provozovatelem jsou s různými obměnami názvu a sídla Restaurace a jídelny. Říká se, že objekt vlastnila nebo spravovala rodina Šilhánů, kteří bydlí v Rumburku, do budoucna zjistíme podrobnosti.

    

          Název Café Henke byl po válce nepřijatelný, proto jej vystřídal název Krym, ten se udržel až do převzetí Wikou, jen v roce 1968 nesl název Svoboda. Po vpádu sovětských vojsk byl název Krym zakryt černým suknem (tak jako řada jiných ruských názvů)a na transparentu se objevil název Svoboda. Zajímavé je,že tři měsíce předtím jej navštívil ku příležitosti 50. výročí Rumburské vzpoury prezident Svoboda. Pan prezident je vyfocen ve vinárně, pamětníci tradují i jeho jídlo a jiné podrobnosti. Se vznikem těchto stránek jistě bude pro pamětníky prostor k zaznamenání svých vzpomínek, popř. dobových fotografií, např. z četných svateb. Fotku pana prezidenta z vinárny snad také seženeme. Stejně tak doufáme v dohledání fotek celé plejády slavných herců, kteří se zde stravovali v období natáčení filmu o Rumburské vzpouře Hvězda zvaná Pelyněk (1964). Než začnou psát pamětníci, pokusím se převyprávět takovou historku, co jsem pouze slyšel:

Kdysi nóbl podnik, snad jediný, v kterém se vyžadovala kravata, pořádával ve vinárně zábavu s živou hudbou, a protože nepouštěli bez patřičného obleku, spouštěli ti, co se na zábavu dostali, těm, co ještě čekali venku, oblek z okna prvního patra“.

Dlouhá léta pracoval jako šéfkuchař pan Vladislav Džbánek. Dnes známý výrobce poctivých houskových knedlíků. Do tehdy ještě Krymu nastoupil po vojně roku 1963 a byl zde až do konce roku 1992 (za Kellnera a Winklera), nový majitel nepřebral staré zaměstnance a k 1.1.1993 musel na Pracovní úřad.

Šéfkuchař se vrací na místo činu…

 

Socialistická uznání a ocenění prodejně polotovarů