Vlčí Hora

Vlčí hora

Vlčí Hora je rodiště Emila Röslera.

V získávání informací o Vlčí Hoře z období, kdy zde Rösler pravděpodobně vyrůstal, máme štěstí: Jen o 3 roky později se zde narodil a vyrůstal poslední německý biskup v Litoměřicích a titulární arcibiskup samoský (řecký ostrov, odkud pochází např. Pythagoras a Ezop) ThDr. Antonín Alois Weber (1877-1948).

Ze záznamů o Weberovi se dovídáme, že v době jejich dětství žilo ve Vlčí Hoře přibližně 700 lidí ve 160 domech a fungovala zde jednotřídní základní škola. Malý věkový rozdíl mezi Weberem a Röslerem tedy opravňuje k hypotéze, že na základní škole ve Vlčí Hoře chodili do stejné třídy!

Na sklonku života jej nemocného navštěvuje sestra, vysídlená do Německa, Marie Henke! Náhoda?

Zpět na Města a stavby.