GALERIE

Průběh rekonstrukce

Zpravidla se v daném roce provádělo více prací. Fotogalerie nese název podle hlavní z těchto prací.

 

 

Na budově Café Henke pokračovaly práce v přízemí a suterénu zadní části objektu. Zejména byla zahájena obnova další větve potrubí, která vede z toalet sklepem a přibírá i někdejší výrobnu a kanceláře až nakonec ústí do obnoveného potrubí za budovou. Při vysekávaní otvorů pro potrubí vyvstala nutnost zabezpečit statiku zdiva. Drobné dodělávky proběhly i na střechách, jako např. na sedlové střeše odvětrávání a na stanové střeše tzv. „kůl“ zamezující holubům, aby se prokobávali střechou. Obchod zahájený koncem předešlého roku se rozběhl. Přibyly vlastní výrobky a gril. V levé části Clignonovy vinárny byly dosazeny dveře, výloha a okno.

 

Úvod galerie