GALERIE

Průběh rekonstrukce

Zpravidla se v daném roce provádělo více prací. Fotogalerie nese název podle hlavní z těchto prací.

 

 

Na budově Café Henke proběhly drobnější opravy střech v zadní části objektu, poté se těžiště prací přesunulo do přízemí a suterénu. V místech položeného lapolu mezi oběma budovami byla položena zámková dlažba. Clignonova vinárna v části rekonstruovaného obchodu a chodby k bytům byla osazena novými mřížemi a blížila se k finální podobě. Na svátek 17.listopadu byl po deseti letech obnoven provoz Polotovarů. Ve srovnání s předešlým obchodem došlo k významnému prodloužení prodejní plochy o někdejší zázemí a výrobna lahůdek byla umístěna uvnitř provozovny. Také sortiment se rozšířil. Téměř od samého začátku zde prodáváme smíšené zboží a lahůdky vlastní výroby, které si u stolku zákazník může rovnou sníst a poručit si k tomu třeba kávu. Krátce po otevření vznikla i zajímavá tradice. Listopad je - tak jako v jiných městech - spojen s rozsvěcením vánočního stromku na náměstí. Od tohoto roku máme otevřenu provozovnu i v sobotu odpoledne a podáváme zde svařák s drobným občerstvením. Provozovna se rozběhla i díky podpoře SZIF a úřadu práce.

 

Úvod galerie