GALERIE

Průběh rekonstrukce

Zpravidla se v daném roce provádělo více prací. Fotogalerie nese název podle hlavní z těchto prací.

 

 

Průběh rekonstrukce Zpravidla se v daném roce provádělo více prací. Fotogalerie nese název podle hlavní z těchto prací. 2009: K převzetí objektu došlo v listopadu. Okamžitě byly zahájeny zabezpečovací práce proti vnikání cizích osob i proti zatékání. Poškozená a zejména z velké části ukradená střešní krytina nemohla chránit před srážkovou vodou, která po převzetí přetékala z desítek hrnců a poškozovala stropy. To byla také hlavní příčina rozsáhlé devastace! Zatékání vody bylo odstraněno jen provizorně s vědomím nutnosti nového zastřešení. Po provizorním zabezpečení započaly vyklízecí práce, které přešly do následujícího roku.

 

Úvod galerie